WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

Przedstawiamy kompleksową ofertę szkoleń i usług, która zapewnia urzędom profesjonalne wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. W obliczu coraz bardziej złożonych zagrożeń cybernetycznych, nasze szkolenia oraz usługi zostały zaprojektowane, aby wzmocnić zdolności kadry administracji publicznej w identyfikacji, zapobieganiu i reagowaniu na ataki oraz incydenty związane z bezpieczeństwem informatycznym.

W ramach naszej oferty proponujemy:

1. Doradztwo na etapie przygotowania projektu lub kompleksowe przygotowanie projektu – złożenie wniosku, prowadzenie i rozliczenie.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa JST na początku i końcu projektu.

3. Opracowanie, przegląd i wdrożenie SZBI lub audyt SZBI na koniec projektu, potwierdzający poziom bezpieczeństwa informacji w jednostce.

4. Szkolenia na audytora wewnętrznego.

5. Szkolenia na audytora wiodącego ISO 27001.

6. Szkolenia budujące świadomość cyberzagrożeń wraz z testami socjotechnicznymi.

7. Indywidualne szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST oraz dla kadry zarządzającej i informatyków.

8. Pentesty, czyli próby legalnego włamania się do sieci urzędowej.

9. Szkolenie oraz wdrożenie systemu do tworzenia backupów.
10. Monitoring zasobów i usług sieciowych.

11. System zarządzania infrastrukturą sieciową.

12. Zapora aplikacji WWW (WAF) – wdrożenie i szkolenie w zależności od infrastruktury.

13. UTM

14. Oprogramowanie do analizy logów z programowalnymi poziomami alertowania i możliwością analizy logów z urządzeń sieciowych i systemów (Linux, Windows, BSD).

15. Web Proxy Gateway i Mail Proxy Gateway.

16. Bezpieczna lokalna chmura z desktopowym klientem.

17. MDMY dla urządzeń mobilnych i końcówek stacjonarnych.

18. Urządzenie z oprogramowaniem klasy SIEM.

19. Skalowalny system infrastruktury serwerowej utrzymujący reduntancję zasobów.

20. System do anonimizacji metadanych.

21. Systemy gwarantowanego zasilania.

ROZWIĄZANIA PROPONTIS

Nasza oferta aplikacji

Przedstawiamy naszą kompleksową ofertę aplikacji, obejmującą różnorodne rozwiązania, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, zapewniając wszechstronne narzędzia i funkcjonalności, mające na celu optymalizację procesów, usprawnienie zarządzania, zwiększenie produktywności oraz umożliwienie efektywnej komunikacji i współpracy w ramach organizacji.