WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW

Wsparcie eksperckie

Rozwój edukacji to nieustanny proces, który wymaga systematycznego monitorowania, analizy i doskonalenia. Opracowanie i ocena obecnego stanu oświaty oraz strategia rozwoju edukacji są kluczowymi krokami w realizacji tego celu. Te opracowania pozwalają na obiektywne zidentyfikowanie obszarów wymagających uwagi lub zmian oraz opracowanie odpowiednich rekomendacji i strategii działania.

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z samorządami wraz z naszymi specjalistami opracowaliśmy kompleksowy pakiet usług doradczych, analiz oraz szkoleń. Głównymi aspektami, na których się skupiamy to:

1. Analiza organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach.

2. Analiza organizacyjno-finansowa pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach.

3. Analiza organizacji jednostek oświatowych.

4. Analiza organizacyjno-finansowa lokalnej oświaty.

5. Wsparcie eksperckie przy weryfikacji arkuszy organizacji jednostek oświatowych na kolejny rok szkolny.

6. Wypracowanie lokalnych standardów organizacji pracy jednostek oświatowych.

7. Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych.

8. Wsparcie eksperckie w organizacji kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych.

9. Przygotowanie i przeprowadzenie debaty oświatowej na wybrany temat np.
    a. Jakiej edukacji potrzebujemy dla naszych dzieci?
    b. Jak możemy pomóc naszym dzieciom w rozwoju?
    c. Jaki powinien być absolwent naszych szkół?
    d. Inne, wskazane przez JST

10. Opracowanie programu rozwoju lokalnej oświaty w wybranym obszarze, np.
    a. System wspomagania szkół – doskonalenie nauczycieli.
    b. Wsparcie uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów z trudnościami w nauce.
    c. Gospodarowanie zasobami materialnymi systemu oświaty
    d. Inne, wskazane przez JST.

Naszymi ekspertami z zakresu oświaty, finansów i zarzadzania strategicznego, są praktycy, samorządowcy w dziedzinie oświaty, finansów publicznych. Od wielu lat nasi eksperci jako trenerzy oświaty dzielą się wiedzą, ale przede wszystkim doświadczeniami zawodowymi zdobytymi na zajmowanych od kilkunastu lat stanowiskach w JST – finanse, oświata. Są współautorami i autorami projektów unijnych, publikacji, modelu zarzadzania oświatą w obszarze oświaty. Niejednokrotnie pełnili rolę koordynatorów w programach i projektach. Posiadają bogate doświadczenie w zakresie procesowego wspomagania szkół, analiz organizacyjno-finansowych oświacie, wsparcia eksperckiego w zakresie arkuszy organizacji, opracowywania programów rozwoju oświaty, prowadzenia w roli moderatorów debat oświatowych.

ROZWIĄZANIA PROPONTIS

Nasza oferta aplikacji

Przedstawiamy naszą kompleksową ofertę aplikacji, obejmującą różnorodne rozwiązania, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, zapewniając wszechstronne narzędzia i funkcjonalności, mające na celu optymalizację procesów, usprawnienie zarządzania, zwiększenie produktywności oraz umożliwienie efektywnej komunikacji i współpracy w ramach organizacji.