Zwrotnik
20 marca 2024
Miejska Karta
20 marca 2024

ROZWIĄZANIA PROPONTIS - APLIKACJA

Nabory elektroniczne

Pierwszym systemem łączącym w sobie rekrutację do wszystkich szczebli placówek oświatowych

System Nabór 2024 jest pierwszym systemem łączącym w sobie rekrutację do wszystkich szczebli placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz burs i internatów. Od roku 2005 system Nabór został podzielony na dwa moduły: Rekrutacja i Praca bieżąca. Moduł Rekrutacja pozwala na przeprowadzanie rekrutacji do poszczególnych typów placówek, natomiast Praca bieżąca służy do bieżącej rekrutacji oraz przechowywania aktualnych informacji na temat przydziału poszczególnych uczniów do oddziałów, na poziomie wszystkich roczników, co z kolei zapewnia możliwość:

  • kontroli obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  • kontroli obowiązku szkolnego
  • kontroli obowiązku nauki

System Nabór 2024 zbiera dane o kandydatach ze wszystkich szkół regionu w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych placówek, szkół oraz oddziałów w szkołach ponadpodstawowych. Przy dokonywaniu przydziału pod uwagę brane są liczby punktów, które zdobyte zostały przez kandydatów oraz lista preferencji. Nabór 2021 jest jednocześnie systemem skutecznym, bezpiecznym i elastycznym, a zarazem bardzo prostym w obsłudze. Umożliwia dostęp do wyników rekrutacji praktycznie natychmiast po wprowadzeniu danych, wielość raportów wspiera rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Ze względu na wymóg wysokiego stopnia bezpieczeństwa wszystkie newralgiczne elementy systemu są powielone. Rozwiązania ochrony systemu opracowane zostały przez światowych ekspertów w tej dziedzinie, zapewniając bezpieczeństwo danych dużo wyższe, niż w powszechnie stosowanych systemach informatycznych.

Sam proces rekrutacji wspomagany systemem Nabór zamyka się w paru krokach: wprowadzenie informacji o żłobkach, przedszkolach, szkołach i oddziałach umożliwia stworzenie internetowego informatora dla kandydatów, wybór placówek, szkół oraz dostarczenie listy preferencji, dostarczone przez kandydatów świadectwa oraz wyników testów. Ostatni krok to spotkanie dyrektorów i uruchomienie procedury naboru, w trakcie której rozstrzygane są sytuacje konfliktowe. Wynikiem tego spotkania są gotowe raporty dla placówek o kandydatach przyjętych, przyjętych do innej szkoły, nieprzyjętych oraz dostępnych wolnych miejscach. Możliwe jest też kwalifikowanie kandydatów przez komisje rekrutacyjne w sposób ręczny z pominięciem automatycznego algorytmu.

Niewątpliwą zaletą systemu Nabór jest dostęp do informacji o przebiegu rekrutacji, możliwy z każdego etapu działania systemu. Dla placówek oraz szkół system jest także znakomitym źródłem danych, pozwalającym dostosować swoją ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb.

Najważniejsze wyróżniki systemu Nabór:

Skuteczność - Wyniki rekrutacji dostępne są praktycznie natychmiast po wprowadzeniu danych. Bieżący monitoring popularności poszczególnych oddziałów oraz generowane raporty umożliwiają elastyczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Niezawodność - Wszystkie newralgiczne elementy systemu są powielone. Dostęp do serwera jest realizowany przez Internet. Wprowadzanie danych może odbywać się nawet podczas braku połączenia z siecią. Zaawansowana infrastruktura sprzętowa zapewnia stabilną pracę na każdym odcinku systemu, poprzez wydajną łączność aż po centralny serwer systemu.

Bezpieczeństwo - Warunkiem poprawnego realizowania zadań związanych z procesem rekrutacji jest wysoki poziom bezpieczeństwa. System Nabór zawiera rozwiązania opracowane przez światowych ekspertów w tej dziedzinie, zapewniające bezpieczeństwo danych dużo wyższe niż to jest powszechnie stosowane w systemach informatycznych.

Łatwość obsługi - Doświadczenie w budowie systemów klienckich oraz wdrożone założenia i reguły ergonomii interfejsów użytkownika pozwoliły na stworzenie konstrukcji systemu niezwykle przyjaznego i łatwego dla użytkowników. Nowoczesna stylistyka i automatyzacja wielu funkcji bez ingerencji operatora aplikacji powoduje, iż obsługa systemu Nabór jest niezwykle jasna i przystępna, a zaznajomienie się z jego funkcjonalnością nie sprawia żadnych problemów.

Elastyczność - System Nabór został zaprojektowany z myślą o wdrożeniu w wielu różnych regionach, dzięki czemu z łatwością można dostosować go do obowiązujących w danym miejscu przepisów i praktyk rekrutacyjnych. System można także rozbudowywać o dodatkowe moduły i funkcje odpowiadające potrzebom danego regionu.

Oszczędność - Zastosowanie systemu pomaga w perspektywie zaoszczędzić duże środki finansowe przeznaczone w budżetach samorządowych na szkolnictwo oraz pozwala na uniknięcie wielu przykrych sytuacji, zarówno dla kandydatów i ich rodziców, jak i nauczycieli. Ważny jest także fakt, że oprogramowanie wykorzystuje do działania istniejącą już w szkołach infrastrukturę, w tym sprzęt komputerowy.

COKKIE-INFO
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Polityka Prywatności