Smerf24
20 marca 2024
Zwrotnik
20 marca 2024

ROZWIĄZANIA PROPONTIS - APLIKACJA

ASYSTENT POSTĘPOWANIA

Cyfrowe narzędzia niezbędne do pracy z zamówieniami publicznymi

Asystent Postępowania to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia interaktywne przygotowywanie dokumentów związanych z procesem zamówień. Stanowi on skuteczne narzędzie wsparcia dla osób odpowiedzialnych za codzienną pracę z zamówieniami publicznymi.

Asystent Postępowania oferuje użytkownikom dostęp do zaawansowanych narzędzi, które ułatwiają tworzenie i redagowanie różnego rodzaju dokumentów zamówienia. Dzięki interaktywnemu interfejsowi użytkownik ma możliwość wypełniania formularzy i generowania dokumentów w sposób intuicyjny i efektywny. Asystent Postępowania zapewnia również automatyczną kontrolę poprawności wprowadzanych danych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Platforma Asystenta Postępowania stanowi kompleksowe środowisko do prowadzenia postępowań związanych z zamówieniami publicznymi. Umożliwia ona łatwe zarządzanie procesem postępowania, począwszy od publikacji ogłoszenia o zamówieniu, poprzez składanie ofert, aż do zakończenia postępowania i podpisania umowy. Platforma zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów, umożliwiając skuteczne monitorowanie postępów, zarządzanie terminami oraz komunikację z uczestnikami postępowania.

Dzięki Asystentowi Postępowania, użytkownicy zyskują nie tylko oszczędność czasu i zwiększenie efektywności w przygotowywaniu dokumentów zamówienia, ale także większą pewność co do zgodności z przepisami i wymaganiami prawidłowego postępowania. To kompleksowe narzędzie, które integruje różne funkcjonalności w celu ułatwienia pracy z zamówieniami publicznymi, dostarczając użytkownikom niezbędne wsparcie na każdym etapie procesu postępowania.

Narzędzia zapewniające wsparcie w codziennej pracy z zamówieniami publicznymi:

1Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia z postępowania – narzędzie do weryfikacji wykonawców
Wybór rzetelnego, wiarygodnego i zdolnego do realizacji zamówienia wykonawcy wymaga dostępu do informacji dotyczących jego doświadczenia czy potencjału. Nie zawsze jednak oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę w toku postępowania są wystarczające do dokonania oceny jego zdolności technicznych, zawodowych czy rzetelności.
2Kreator umów
Moduł do tworzenia projektu umowy o roboty budowlane, o świadczenie usług, czy dostawy (w tym w ramach p.z.p.!) to nowa funkcjonalność zawarta w programie Asystent Postępowania.
3Rejestr klauzul niedozwolonych
Istotna zmiana w zakresie realizacji zamówień publicznych, wprowadzonych na gruncie nowego p.z.p. są tzw. klauzule niedozwolone (abuzywne), których postanowienia umowne kształtujące obowiązki wykonawcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją i z tego tytułu niedopuszczalne.
4Wyszukiwarka postępowań z możliwością zadawania pytań
Wykonawcy mogą wyszukać postępowania przygotowane i opublikowane za pomocą platformy do komunikacji działającej w ramach Asystenta Postępowania, a także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Unikatową funkcjonalnością jest możliwość przygotowania i wysłania bezpośrednio do zamawiającego pytania / wniosku o zmianę treści SWZ na podstawie automatycznie pozyskanych przez aplikację danych.
5Rejestr umów o wartości powyżej 5 000 zł
Od 1 stycznia 2024 r. każda umowa o wartości powyżej 5 000 zł zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów. W ramach Asystenta Postępowania tworzymy narzędzie, dzięki któremu nasi klienci w łatwy i intuicyjny sposób będą mogli wprowadzać lub modyfikować informacje o zawieranych umowach.

Dążymy do tego, aby nasi klienci każdą czynność związaną z procesem udzielania zamówień mogli wykonać w Asystencie Postępowania

COKKIE-INFO
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Polityka Prywatności